OVER HET E-ZINE FONDS ON TOUR

In dit magazine kunt u het Fonds Podiumkunsten voor het eerst online volgen bij het maken van beleid. Hier doen we verslag van onze voorbereidingen van het nieuwe beleid 2017-2020. De magazines verkennen samen de toekomstagenda van de podiumkunsten.

Het laat zien over welke onderwerpen we nadenken, wat er om ons heen over deze onderwerpen gezegd wordt en waar we inspiratie uit halen. Het deelt de uitkomsten van Fonds on Tour bijeenkomsten in het land en van een geplande serie ronde tafelgesprekken in het nieuwe seizoen. En geeft u de ruimte om suggesties te doen voor de agenda daarvan. Vanaf de 2e editie is er een briefwisseling tussen spraakmakende publicisten. U kunt zelf brieven inzenden. Er zijn columns en een boekenkast. We geven tips voor verwante debatten en bijeenkomsten. Zodat u weet waar we staan en mee kan denken.

Vier thema’s keren in de magazines steeds terug:

  1. Stilzitten of meedoen?
    De veranderende wisselwerking tussen publiek, podia, festivals en makers.

  2. Komen en gaan
    Locale impact met de wereld als werkterrein. Geografische spreiding en toegankelijkheid nieuwe stijl. Onbereikte, maar niet onbereikbare publieksgroepen.

  3. Tijd en Geld
    Continue flexibiliteit en flexibele continuïteit. Is wendbaar het nieuwe duurzaam en pop-up here to stay? Wat doet dat met organisaties en geld? En wat vraagt nog wel een lange adem?

  4. Goed, beter, best. Artistieke kwaliteit van hier en nu.

 

Het magazine verschijnt ongeveer eens per zes weken. Het sluit af met de publicatie van het beleidsplan eind 2015. Neem hier een kijkje in editie 1.

 

Colofon
Redactie
Laurien Saraber, Carlie Janszen, Tjalling Valdés Olmos (Fonds Podiumkunsten)

Tekstbijdragen
Simon van den Berg, Robbert van Heuven, Tjalling Valdés Olmos

Website
Ontwerp: Maurits de Bruijn
Ontwikkeling: Nick Geerts
Webcoördinatie: Maja Brouwer (Fonds Podiumkunsten)

Reageren?
communicatie@fondspodiumkunsten.nl

© Fonds Podiumkunsten 2014