KOMEN EN GAAN

Locale impact met de wereld als werkterrein. Geografische spreiding en toegankelijkheid nieuwe stijl. Onbereikte, maar niet onbereikbare publieksgroepen.

Column Koen Schouten, uitgesproken tijdens Fonds on Tour Amsterdam, 3 december 2013

In Noord-Holland valt niks te spelen. Dat is algemeen bekend onder muzikanten.

Ik ben mijn speellijsten van de afgelopen vijf jaar eens langs gegaan, en op een enkel optreden bij een bevriende kroegbaas in Purmerend en een hartelijke jazzstichting in Den Helder na werd Noord-Holland nauwelijks aangedaan. Zelfs als ik mijn woonplaats Amsterdam meereken staat Noord-Holland niet op één. In Noord-Holland geven ze niet om muziek en betalen doen ze al helemaal niet.

Default

Lees verder

Column Eric Nederkoorn, uitgesproken tijdens Fonds on Tour Zwolle, 6 december 2013

Goedemiddag

Mooi, zo veel provinciale creativiteit samen in één complex, dat ook nog eens (van harte) genomineerd is voor de prijs van Beste Theater van het jaar. Dat de pindakaaslunch het bindmiddel mag zijn dat leidt tot samenwerking. Tussen wie dan ook.

Default

Lees verder

Column Stan van Herpen, uitgesproken tijdens Fonds on Tour Tilburg, 18 december 2013

Zagen aan heilige huisjes

Situatieschets, voor velen hier herkenbaar denk ik. Je staat naast een kunstenaar die wiebelend op haar voeten en met veel omhaal van woorden haar werk probeert te duiden. Terwijl jij met verbijstering naar het kunstwerk staart, zowel in hart als hoofd voornamelijk een existentiële leegte ervaart en je wanhopig afvraagt wat je zo dadelijk tegen die verder alleraardigste dame moet zeggen. Als iemand een vriendelijke standaardzin voor dat soort situaties voor me heeft dan hou ik me aanbevolen. Graag ook toepasbaar na afloop van een slechte première, bij de presentatie van een belabberd boek of de lancering van een cultuurtijdschrift dat je lelijk vindt en dat ze nota bene ook nog MEST hebben gedoopt.

Default

Lees verder

Landschapstekening Podiumkunsten - Vlaams Theater Instituut

Het vernieuwde Kunstendecreet van 2013 bepaalt dat de Vlaamse regering kort na de aanvang van de legislatuur een strategische visienota schrijft voor de kunsten in Vlaanderen. Die nota vertrekt van een omgevingsanalyse die voorbij de grenzen van het kunstenveld kijkt, benoemt nieuwe uitdagingen die om beleidsaandacht vragen, en suggereert prioriteiten voor de legislatuur, zowel voor de uitvoering van het Kunstendecreet als met betrekking tot andere beleidsinstrumenten. Als input voor deze strategische visienota levert het Kunstensteunpunt een landschapstekening, te beschouwen als een sterkte-zwakteanalyse van de kunstensector. Via de volgende link vind je de landschaptekening die specifiek gemaakt is voor de podiumkunsten. 

Default

30 Milligram

Ismay Dotinga schrijft op Amongst Friends over 30 Milligram, een film die gaat over een ouder wordend Nederland - de vergrijzing. De lasten die samenleving hiervan ondervind zijn de schuld van de babyboomer. Dus moeten de babyboomers, die de overheid meer geld kosten dan opleveren, dood. Een film vol zwarte humor, maar met een sterk kritische noot over de toekomst van Nederland. Lees hier verder. 

Lees verder

Tegenlicht - De macht aan de stad

Wordt het niet hoog tijd om onze steden meer macht te geven? Wat gebeurt er als pragmatische burgemeesters het heft meer in eigen hand nemen en proberen hun stad - buiten de landelijke politiek om - tot bestuurlijk centrum te maken? Gevoed door een creatieve gemeenschap van mondige burgers kan de stad een nieuwe broedplaats van verandering worden. Waar ruimte is voor experiment. Kijk hier hoe VPRO Tegenlicht de groeiende macht en innovatieve kracht van de stad in Eindhoven, Seattle en Hamburg verkent. 

Default

#02: Komen en Gaan? 

De tweede editie van het Fonds on Tour e-zine behandelt het thema ‘Komen en Gaan? - Lokale impact met de wereld als werkterrein. Geografische spreiding en toegankelijkheid nieuwe stijl. Onbereikte, maar niet onbereikbare publieksgroepen'.

Tijdens onze gesprekken met de sector in 2013, en ook bij het laatste rondetafelgesprek, kwam meerdere malen de kwestie spreiding aan bod. Bij het Paradisodebat begin september van dit jaar werd meerdere keren gesproken over onbereikte publieksgroepen bestaande uit ‘nieuwe’ Nederlanders en jongere generaties. We zijn overal en met iedereen in connectie dankzij de globale digitalisering. Werkterreinen en invloedssferen strekken zich steeds meer uit, ver voorbij de ‘grenzen’ van Europa. En toch is er de drang universele thema’s in lokale context vertaald te zien. 

In deze editie lees je onder andere over twee dilemma’s rond dit thema, die de columnisten, panelleden, deelnemers en adviseurs van Fonds on Tour 2013 schetsten: 

  1. Distribueren of glocaliseren? Verhoudt het huidige systeem van spreiding zich nog wel tot de realiteit van de situatie, of zijn er andere vormen van spreiding mogelijk? Hoe kan wat lokaal gemaakt wordt voor groter publiek betekenis krijgen? Wat is de meerwaarde van internationaal spelen en samenwerken?
  2. Digitaal en internationaal, of analoog en lokaal? Is het publiek voor de podiumkunsten nog altijd te homogeen? Is er genoeg kennis van onbereikte groepen om nieuwe vormen van marketing, programmering, en service goed tot zijn recht te laten komen? En wat vraagt een jonger en cultureel diverser publiek van aanbod en presentatieplekken? 

Verder vind je in dit nummer:

  • Het verslag van de het eerste Fonds on Tour rondetafelgesprek ‘Stilzitten of Meedoen’.
  • Het hoofdredactioneel van Henriette Post, directeur Fonds Podiumkunsten. 
  • Een ‘boekenkast’ met daarin artikelen en video’s met meer achtergrondinformatie over het thema, ook belicht vanuit andere sectoren. 
  • De agenda voor de rondetafel ‘Komen en Gaan’. Let op! Aanmelden voor de rondetafel kan weer via een wildcard loting. De agenda voor het gesprek vind je hieronder, aanmelden voor de wildcard loting kan via communicatie@fondspodiumkunsten.nl.

Dilemma 1. Distribueren of Glocaliseren?

De overheid streeft naar een goed gespreid cultureel aanbod. Voor de podiumkunsten betekent dat van oudsher: reizende voorstellingen en diversiteit in vestigingsplaatsen. Maar werkt dat systeem nog? Zijn er inmiddels nog andere vormen van spreiding denkbaar? Hoe kan wat lokaal gemaakt wordt toch voor een groter publiek betekenis krijgen? En hoe verhoudt die lokale oriëntatie zich tot de behoefte aan internationalisering? Wat is de meerwaarde van internationaal spelen en samenwerken voor de artistieke ontwikkeling van de Nederlandse podiumkunsten?

De Drentse Blues Opera tegen de Hondsrug aan, Herstel van de Toekomst in de oude Strokartonfabriek van Scheemda en straks De Laatste vriend van Napoleon in de haven van Delfzijl: er komen tienduizenden mensen op af – bewoners uit de regio, die hun eigen omgeving verbeeld zien. Gewaagde investeringen waarvan er maar weinig financieel de mist in gaan. Het is een mooi soort kruisbestuiving en een manier om nieuw publiek dat zelden of nooit een voorstelling ziet te bewijzen dat de kunsten er wel degelijk toe doen. (Uit de column van Eric Nederkoorn)

Lees verder

Dilemma 2. Digitaal en internationaal, of analoog en lokaal?

Is het publiek voor de podiumkunsten nog altijd te homogeen? Het is een zorg van de cultuursector dat een eenzijdig publiek de kunsten minder duurzaam maakt. Maar is dat een probleem van wie en hoe er geprogrammeerd wordt? Of draait het juist om de inzet van nieuwe vormen van marketing, service en sociale media? Een jonger en cultureel diverser publiek vraagt om nieuw aanbod en nieuwe presentatieplekken.

There is an underlying assumption among most commentators in the West that the rest world of the world has interesting ‘traditional’ culture while we in the West have an almost complete monopoly on creating the culture of the future. To me, in England, it was unthinkable even two years ago that a South Korean musician would dominate our music charts for weeks. This is probably the result of my latent racism and obvious arrogance, but it presages a fundamental shift in where our future cultures will come from. In the future, traditional cultures will continue to be reinvented, but they will no longer be filtered through the west. They will be developed and be owned by sources of creativity elsewhere in the world and unless we are careful we will simply end up as the consumers and not as proactive creative contributors. (Uit de toedracht ‘A Night of Endurance’ door Paul Collard, 2012)

Lees verder

Amsterdam, wereldstandaard voor cultuureducatie

In 2010 bracht de Britse organisatie Culture, Creativity and Education (CCE) onder leiding van Paul Collard een rapport uit, inclusief uitgebreide literatuurstudie, over de toekomst van cultuur educatie in Amsterdam. In het rapport wordt een interessant beeld geschetst over hoe jongere generaties kunst en cultuur ervaren in Amsterdam, en hoezeer deze generatie in afkomst en smaak verschilt van de generaties die voor 1980 geboren zijn. Vooral hoofdstuk 2 over de afkomst en onderwijs-niveaus van jongere generaties Amsterdammers, en hoofdstuk 4 over verbondenheid met de Nederland en Amsterdam zijn de moeite waard. Download het rapport hier

 

Default

Melle Daamen: heroverweeg spreiding subsidies

“Niet iedere provincie of landsdeel hoeft zijn eigen symfonie-orkest, eigen kunstacademie, eigen theater- of dansgezelschap te hebben en ook niet op hetzelfde niveau”, schreef Melle Daamen, directeur Stadsschouwburg Amsterdam en lid van de Raad voor Cultuur, 28 augustus 2014 op persoonlijke titel in NRC Handelsblad. Lees het artikel hier

Default

Daamen, kom eens uit die schouwburg

Michiel van Iersel reageert in een opiniestuk in de NRC op Melle Daamen. Festivals floreren, jongeren dansen vrolijk door. Ze hebben de instellingen niet nodig voor revolutie, meent Van Iersel. Lees het hele artikel hier

Default

Why digital theatre poses no threat to live performance

"Why will people go out to the theatre, particularly at a time of rising costs", Michael Kaiser asks, "when they can stay home and download or go to a local cinema?" Probably for exactly the same reasons why live gigs are flourishing. Downloading your favourite band's tracks is not the same as seeing them live. - Lyn Gardner van The Guardian over digitalisering en toegangkelijkheid in de podiumkunsten. Lees hier verder.

Default

Live Streaming

"Clearly there's more to successful streaming than merely producing and distributing theatrical content. Producers need to learn how to engage better with audiences online to get the full benefits of the medium. In an ideal world, this would mean recruiting social media strategists to their teams, expensive perhaps, but a move that could pay off in the long term. The combination of live streaming and digital engagement could generate valuable audience data they couldn't otherwise access." Lees op The Guardian verder over live streamen van podiumkunsten; een stuk door Chris Mellor. 

Default

ComMotie

ComMotie was een serie theatrale debatten over de kosmopolitische kunstpraktijk, georganiseerd door Fonds Podiumkunsten, Theater Instituur Nederland, en Muziekcentrum Nederland. Het beste van acht ComMoties komt samen in het online boek ComMotie 2009-2012. Bij bijna iedere aflevering van ComMotie schreef een gerenommeerde auteur een opiniestuk, waarvan een aantal ook in kranten en weekbladen verscheen. Met die teksten stookten we het debat op, of keken er juist op terug. Bij elkaar vormen ze een bloemlezing van nieuwe kunstbeschouwing. Met bijdragen van Pablo Cabenda, Micha Hamel, Sarah Meuleman, Abdelkader Benali, Wouter Hillaert, Koen Kleijn en anderen. Lees hier verder. 

Default

Sturen, duwen of trekken

Centraal bij het tweede ronde tafelgesprek staat de vraag ‘welke podiumkunsten brengen we waar naartoe en wie willen we dat er komt kijken?’. 

Het is een van de meer ingewikkelde vragen van dit moment. Melle Daamen, directeur van de Stadsschouwburg in Amsterdam en lid van de Raad voor Cultuur, schreef er afgelopen jaar drie lange stukken over in NRC (zie de Boekenkast op deze site). Daar is veel en heftig op gereageerd. Michiel van Iersel van Non-fiction (een bureau voor culturele innovatie) schreef misschien wel de meest prikkelende reactie; ook omdat hij een veel jongere generatie vertegenwoordigt dan de andere briefschrijvers.

 

Lees verder

Musea Voor Mensen

Musea zijn van waarde: voor de samen- leving, voor mensen. Het rapport 'Musea voor Mensen' is het resultaat van een zoektocht naar wat musea van betekenis maakt. De vele gesprekken met directies en medewerkers uit de sector maakten de commissie duidelijk dat musea knooppunten zijn van cultuur en geschiedenis, kennis(overdracht), innovatie en economische ontwikkeling. Musea zoeken meer dan ooit aansluiting bij wat mensen van nu bezighoudt en boeit. Lees het rapport hier.

Default

De Nederlandse Bevolking In Beeld

In dit boek wordt de toekomst verkend aan de hand van de PBL/CBS-regionale bevolkings- en huishoudensprognose, die een plausibel toekomstbeeld probeert te schetsen van de demografische ontwikkelingen op de korte en lange termijn. In 24 infographics wordt de regionale diversiteit van bevolkingsontwikkelingen in Nederland verbeeld. Bekijk het hier.

Default

FONDS ON TOUR, TWEEDE RONDETAFEL, 9 DECEMBER 2014

Rondetafels ter voorbereiding van de periode 2017-2020

Het Fonds Podiumkunsten is begonnen met de voorbereidingen voor de nieuwe beleidsperiode 2017-2020. Een opmaat daarvoor vormden de bijeenkomsten ‘Fonds on Tour’ die we december 2013 op vier plaatsen in het land organiseerden. Daarin bespraken aanwezigen uit de sector samen met ons wat de vragen zijn waarvoor de podiumkunsten in de nabije toekomst staan, als gevolg van veranderingen in de samenleving. En wie welke rol kan spelen in de beantwoording daarvan. Met de meest prangende thema’s die een relatie hebben met de subsidiëring van de podiumkunsten, gaan we het komend jaar verder. In samenwerking met verschillende partners organiseren we vier à vijf ronde tafelgesprekken met steeds een wisselend en gevarieerd samengesteld gezelschap.

Bij het tweede rondetafelgesprek bespreken we het thema ‘Komen en Gaan: De wereld als werkterrein en toegankelijkheid 2.0’. Onze partner bij het inhoudelijk opzetten van dit rondetafelgesprek is dit keer cultureel innnovatiebureau Non-fiction. In dit gesprek staat de spreidingskwestie en het vraagstuk rondom veranderende publieksgroepen centraal. Verhoudt het huidige systeem van spreiding zich nog wel tot de acualiteit? Is het publiek van de podiumkunsten te homogeen? Wat is de meerwaarde van internationaal spelen? Kortom: 'Welke podiumkunsten brengen we waar naartoe, en wie willen we dat er komt kijken?'. Voor dit rondetafelgesprek zijn ook twee wildcards beschikbaar; meld je nu aan om mee te loten door te mailen naar: communicatie@fondspodiumkunsten.nl. Hieronder vind je de agendapunten die we die middag bespreken. 

Lees verder

Verslag FoT Rondetafel #2 'Komen en Gaan' - 9 december 2014

“Over tien jaar is het ideale publiek in de podiumkunsten met veel. De zaal is vol. Men komt van ver. Berlijn, Londen, Parijs, nee - Nederland daar moet je zijn. Het publiek is kritisch, betrokken en welwillend. Identificeert zich met de kunst en draagt dat uit. Dat vraagt om een programmering waarin ruimte is voor bijzondere projecten, voor meer samenwerkingen, voor experiment, met bewezen én jonge makers. Dat vraagt om een marketingafdeling die niet alleen gaat over het verkopen van kaarten maar over het promoten van een levensvisie waarin de podiumkunst een aandrijver en zingever is. Wat erbij zou helpen is een ideale cultuur die uitnodigt in plaats van uitsluit, en vragen belangrijker vindt dan antwoorden.”

Default

Lees verder

Dilemma 3: Hybride subsidievormen?

Nieuwe visies op ‘snel’ en ‘traag’ vragen misschien ook om nieuwe subsidievormen en een nieuwe balans binnen het bestel.

“Ook na de fusie gaat nog steeds een fundamenteel deel van het provinciale geld voor cultuur naar de philharmonie Zuid Nederland. [I]n 2014 investeert de provincie Noord-Brabant in totaal ruim 6,5 miljoen euro in voornamelijk podiumkunsten en festivals. Daarvan krijgt het orkest van het zuiden 1,75 miljoen. Dat is meer dan een kwart. Maar: moet meer dan een kwart van het provinciale geld voor podiumkunsten en festivals gaan naar een instituut voor ‘muzikale archeologie’, zoals ook sommige serieuze muziekliefhebbers (geen populisten) het symfonieorkest typeren? Terwijl er vanuit de provincie nauwelijks tot geen geld gaat naar bijvoorbeeld literatuur, beeldende kunst, film of urban culture. In de huidige context van bezuinigingen lijkt het mij gerechtvaardigd om in ieder geval de vraag publiekelijk te stellen.” (Uit de column van Stan Van Herpen)

Lees verder