Tegenlicht - De macht aan de stad

Wordt het niet hoog tijd om onze steden meer macht te geven? Wat gebeurt er als pragmatische burgemeesters het heft meer in eigen hand nemen en proberen hun stad - buiten de landelijke politiek om - tot bestuurlijk centrum te maken? Gevoed door een creatieve gemeenschap van mondige burgers kan de stad een nieuwe broedplaats van verandering worden. Waar ruimte is voor experiment. Kijk hier hoe VPRO Tegenlicht de groeiende macht en innovatieve kracht van de stad in Eindhoven, Seattle en Hamburg verkent. 

Default