De Nederlandse Bevolking In Beeld

In dit boek wordt de toekomst verkend aan de hand van de PBL/CBS-regionale bevolkings- en huishoudensprognose, die een plausibel toekomstbeeld probeert te schetsen van de demografische ontwikkelingen op de korte en lange termijn. In 24 infographics wordt de regionale diversiteit van bevolkingsontwikkelingen in Nederland verbeeld. Bekijk het hier.

Default