Meedoen is de kunst

De helft van alle Nederlanders houdt zich in de vrije tijd bezig met allerlei vormen van actieve cultuurparticipatie. Kinderen volgen muziek- of breakdanslessen, hun ouders zingen in een koor of werken als vrijwilliger mee aan archeologische opgravingen terwijl hun grootouders hun memoires schrijven. Actieve cultuurparticipatie is overal te vinden - het vormt de voedingsbodem van ons culturele leven.

Default