Orkesten van nu, de waarde voor de toekomst

In 2014 brachten de gezamenlijke Nederlandse symfonieorkesten een publicatie uit waarin ze hun visie op het huidige orkestenlandschap en de toekomst uitlegden. "De samenleving is in beweging; kunst en cultuur nemen een andere, minder vanzelfsprekende plaats in dan 25 jaar geleden. Muziek maakte voordien via kerk, school of gezin vaker en vanzelfsprekender deel uit van onze opvoeding. De Nederlandse bevolking is de laatste decennia diverser geworden. De kunsten, de cultuur en de cultuurconsumptie veranderen, vaak in hoog tempo. Daarnaast is muziekeducatie nu vrijwel verdwenen uit het reguliere onderwijs. Het aanbod van muziekscholen verschraalde en actieve muziekbeoefening werd door afgenomen subsidies duurder en daardoor minder bereikbaar voor kinderen en jongeren. Dat betekent gelukkig niet dat jongeren minder muziek luisteren, maar wel dat ze geen basis in muziekgeschiedenis meekrijgen en hun oren minder zijn getraind door het zelf zingen of spelen van een instrument. Bij het aanboren van nieuw publiek moeten wij daarom van een veel beperktere (luister)kennis uitgaan en van een hele andere ‘cultuurconsumptie’.

Default