SoAP, Maastricht

Na de opheffing van productiehuis Het Huis van Bourgondië, ontstond er een ernstige lacune in de talentontwikkeling in Maastricht. SoAP is een nieuwe stichting die op een coachende manier samenwerkt met theatertalenten die al enige jaren ervaring hebben in het werkveld. SoAP (“Sociaal & Artistiek Platform”) focust op de Euregio, waarbij Nederlands en Belgisch Limburg van groot belang zijn, maar kijkt ook over deze grenzen.

Default

De stichting wil een landelijke voortrekkersrol spelen op het gebied van cultureel ondernemerschap en Community Art. SoAP zoekt samenwerkingen met onderwijsinstellingen en wil verdergaand onderzoek doen naar de relatie tussen kunst en economie, theater en architectuur en wil nieuwe methodieken ontwikkelen voor Community Art. SoAP staat voor een eigentijdse, no-nonsense verknoping van artistieke en sociale strategieën die niet past in het denkschema ‘kunst als doel versus kunst als middel’. Dat is voor subsidiënten soms moeilijk te plaatsen. Directeur Benoît Vanraes ziet dat de markt voor reguliere voorstellingen verzadigd is, zeker voor jonge makers. Mede daarom gaat hij op zoek buiten de theaterzaal. Bij sommige projecten ligt de nadruk op participatie, andere zijn juist meer voorstellingsgericht. SoAP is gevestigd in hartje Maastricht en de provincie Limburg omarmt veel van de plannen. Met TAAT (Theatre as Architecture Architecture as Theatre) en Nick Steur trekt SoAP de komende jaren Europa in. Met steun van de gemeente Maastricht dient SoAP dit najaar een grote Europese aanvraag in.