Social Impulse of Multimodal and Public Mixed Use Projects

Social Impulse of Multimodal and Public Mixed Use Projects, door Ton Venhoeven (2012). VerhoevenCS doet onderzoek en voert architectonische en stedenbouwkundige projecten uit. Het bureau werkt actief aan het verbeteren van sociale cohesie in stedelijke gebieden. Door ervoor te zorgen dat publieke ruimtes en gebouwen meerdere sociale en culturele functies vervullen is het mogelijk contact en culturele ontmoetingen te stimuleren, maar ook duurzame financieringsmodellen te ontwikkelen. (Engels)

Lees het artikel op: venhoevencs.nl