Theaters Tilburg

De schouwburg en concertzaal in Tilburg vormen van oorsprong samen een klassiek instituut dat zich op dit moment heroriënteert in het verschuivende podiumkunstenlandschap. In zijn toekomstvisie 'podium van de stad' schetst directeur Rob van Steen voor de periode 2013-2016 een schouwburg die 'bedient, betrekt en bouwt'. Die woorden verwijzen naar de rol als aanbieder van podiumkunsten, maar ook als sociaal cement en als innovatieve culturele voorziening.

Default

Theaters Tilburg streeft er naar de meest belangwekkende culturele ontmoetingsplek te zijn voor bezoekers, cultuurmakers en bedrijven in Midden Brabant. De organisatie werkt aan een betere samenhang met andere podia, festivals en gezelschappen in de stad. Deze visie wordt binnen het lokale cultuurbeleid ondersteund door de gemeente Tilburg. De gemeente stelde onder de noemer ‘de cultuur coöperatie’ eind 2013 een miljoen euro ter beschikking om een structurele vorm van samenwerking tussen ondernemers, cultuurinstellingen en onderwijsorganisaties op te zetten.