Welkom,

Wie dit leest heeft zijn of haar weg gevonden naar de website van Fonds on Tour. De eerste reeks van Fonds on Tour bijeenkomsten (december 2013) vormden de start voor het proces dat bij het Fonds Podiumkunsten uiteindelijk moet leiden tot het beleidsplan 2017-2020. Vanuit de heel open vraag "hoe ziet de toekomst van de podiumkunsten eruit, rekening houdend met de vele maatschappelijke veranderingen?" werken we in ongeveer anderhalf jaar tijd toe naar de veel concretere vraag "en heeft dat consequentie voor het waarom, wat en hoe van overheidsgeld in de podiumkunsten?".

Afgelopen december trok het Fonds door het land. Dit keer niet om een boodschap te verkondigen, maar omdat we benieuwd zijn hoe op verschillende plekken door uiteenlopende mensen en organisaties wordt omgegaan met veranderingen die zich in rap tempo aan ons opdringen. De vraag wat dit voor de 'podiumkunsten van de toekomst' zou kunnen betekenen stond daarbij centraal. Voor die bijeenkomsten waren daarom niet alleen gesubsidieerde organisaties uitgenodigd; ook regionale beleidsmakers, programmeurs en andere smaakmakers namen deel aan het gesprek.

Het viel mij daarbij op dat vooral sprake was van een open, op de toekomst gerichte geest, zonder volledig voorbij te gaan aan de gevolgen van de bezuinigingen en de economische crisis. En dat we het binnen de sector er eigenlijk allemaal over eens zijn dat podiumkunsten middenin de samenleving moeten staan, is bovendien niet iets dat alleen tijdens Fonds on Tour bleek. Er verschijnen in binnen- en buitenland al enige tijd (soms licht opruiende) krantenartikelen en razend interessante boeken. En de debatten, die helpen bij het duiden van podiumkunstoverstijgende ontwikkelingen in de samenleving, zijn niet van de lucht. Zelf was ik onder andere bij een van de vier talkshows die Frascati Issues begin maart organiseerde rondom het ME | WE festival. Deskundigen uit heel verschillende hoeken gingen daar het gesprek aan over het spanningsveld tussen individu en collectief. En hoewel tijdens die talkshow het woord 'kunst' niet een keer viel, zinderde het in een zaal vol theaterliefhebbers.

Dit alles levert veel informatie, denkrichtingen, concrete suggesties en dilemma’s op. Zaken waartoe de podiumkunstensector, en dus ook het Fonds zich moet verhouden. Uit de informatie die we bij de eerste reeks Fonds on Tour verzamelden hebben we vier thema’s kunnen vaststellen, die verder uitgekristalliseerd zullen worden tijdens de komende rondetafelgesprekken die we organiseren. En om tunnelvisie zoveel mogelijk te voorkomen organiseren we elke bijeenkomst samen met een partner. Deze keer doen we dat met het VSCD. Samen met de partner bereiden we de rondetafelgesprekken voor en stellen we de genodigdenlijst op.

Per rondetafelgesprek zullen er ook drie wildcards beschikbaar zijn. Aanmelden hiervoor kan via communicatie@fondspodiumkunsten.nl, loting bepaalt wie aan de gastenlijst wordt toegevoegd. Het eerste rondetafelgesprek vindt plaats op 24 september 2014. Begin maart 2015 zullen we de vierde en laatste organiseren.

De agenda van de rondetafel en verslagen hiervan zullen ook gedeeld worden in de e-magazines op deze website, waardoor we een beleidsproces in gang zetten wat zich deels voor en deels achter de schermen afspeelt. Natuurlijk speelt informatie die we uit andere hoeken verzamelen in de hele beleidsvoorbereiding ook een rol. In de loop van 2015 worden de kaders die minister en politiek stellen aan de rol en positie van het Fonds pas bekend. Die kaders bepalen vanzelfsprekend voor een belangrijk deel de mate waarin beleid en regelingen worden veranderd of vernieuwd. De verwerking van al deze informatie speelt zich meer achter de schermen af.

Tussen maart en juni 2015 'ordent' het Fonds alle indrukken, inzichten en uitkomsten tot een overzichtelijk aantal beleidsuitgangspunten. Die zullen we presenteren op dezelfde manier als we met dit proces zijn gestart: we bezoeken weer vier plekken in het land – Fonds on Tour, deel 2.

 

Henriette Post
Directeur / Bestuurder